60%

ישיבות גבוהות

25%

הייטק ומיחשוב

15%

המשך באוניברסיטאות