בית המדרש

אווירת בית המדרש סוערת "בריתחא דאורייתא" כאשר הבחורים מתנצחים זה עם זה בלימוד וקונים לעצמם את דרכי הלימוד,- ככלל סדרי בית המדרש הם המועדפים ביותר על בני הישיבה, וזאת תודות למיזם "חונך חניך"  כאשר אברכים ובחורי ישיבות מצטרפים לסדרי הלימוד בישיבה, ומוסיפים לאווירת הלימוד ולקשר אישי עם התלמידים, וזאת בנוסף למיישבים והר"מים הנוכחים בסדרים.