מגמת מחשבים

לצד לימודי הבגרות, קיימת בישיבה מגמה עיונית- במדעי המחשב, אשר תאפשר לתלמידים אי"ה לפרנס בעתיד את משפחותיהם בכבוד, לימודי מדעי המחשב ברמה של 10 יח"ל, מספקים נדבך ואתגר נוסף לבחורים כאשר לכל תלמיד ישנו מרחב אישי המאפשר לו לבנות מסלול המותאם עבורו,  בסוף המגמה יקבל התלמיד תעודת הסמכה עיונית מקצועית מתקדמת, וזאת בנוסף לתעודת הבגרות.